เตรียมพร้อมมิเตอร์ไฟฟ้ายังไง ก่อนติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

สำหรับลูกค้าที่กำลังตัดสินใจติดตั้งเครื่อง EV Charger สามารถดูว่ามิเตอร์ที่บ้านเหมาะสำหรับติดตั้ง EV Charger แล้ว หรือต้องเปลี่ยนใหม่ โดยมีวิธีตรวจสอบดังนี้

ให้สังเกตข้อความบนมิเตอร์ของบ้านท่าน ในส่วนของ “Phase” หรือ “Type”จะบอกได้ว่ากำลังการจ่ายไฟของบ้านท่าน จ่ายไฟได้เท่าไหร่ 

มาตรฐานบ้านทั่วไปที่สร้างนานแล้ว มักจะอยู่ที่ Single-Phase 5(15)A หรือ Single-Phase 15(45)A ซึ่งเป็นกำลังไฟที่ไม่เพียงพอกับการใช้ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเนื่องจาก EV Charger โดยทั่วไปใช้กำลังไฟสูงถึง 32A ซึ่งหากท่านใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟหลายชิ้นพร้อมกัน เช่น แอร์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เป็นต้น พร้อมกับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า จะทำให้กำลังไฟไม่เพียงพอ และมีโอกาสที่ทำให้ไฟตกได้

การจะติดตั้งเครื่อง EV Charger และใช้ไฟในบ้านได้อย่างเสถียร มาตรฐานขนาดมิเตอร์ที่ทางการไฟฟ้าฯแนะนำ คือ Single-Phase 30(100)A หรือ 3-Phase 15(45)A จึงจะเพียงพอ

หากตรวจสอบแล้วว่ามิเตอร์ไม่เหมาะสม ท่านสามารถแจ้งไปที่การไฟฟ้าฯในเขตของท่าน เพื่อขอเปลี่ยนขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าในบ้านได้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่มาติดตั้งให้การไฟฟ้าฯ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับขนาดมิเตอร์และสายส่งเข้าอาคาร

ช่องทางติดต่อการไฟฟ้า เพื่อขอเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้า

  • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA Call Center 1129
  • การไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130

เอกสารที่ต้องเตรียม

1. สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอติดตั้งการใช้ไฟฟ้า
2. สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สัญญาซื้อขาย (กรณีซื้อขายบ้าน)
5. ใบเสร็จค่าไฟฟ้าข้างเคียงของเสาที่จะติดตั้งมิเตอร์ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์และเงินประกันการใช้ไฟ (ข้อมูลเมื่อ เมษายน 2563)

Single-Phase 30(100)A  จำนวน 12,383.00 บาท

3-Phase 15(45)A จำนวน 16,004.50 บาท (อาจมีค่าเปลี่ยนสายส่งไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่อรองรับไฟ 3-Phase )

Privacy Policy
Prime Inter Holding Co., Ltd. (the “Company”) would like to inform you who contacts the Company that it is necessary to collect, compile and use your personal data for the Company’s service in accordance with this Privacy Policy. By contacting and disclosing your personal data to the Company for the purposes of communication, coordination, and/or […]
เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนติดตั้งเครื่อง EV Charger
4 ข้อที่ควรตรวจสอบก่อนติดตั้ง EV Charger ทั้งตัวรถและสถานที่ เพื่อแจ้งข้อมูลที่สำคัญแก่ทีมช่าง เพื่อเลือกชนิดเครื่องชาร์จให้เหมาะสม [...]