เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนติดตั้งเครื่อง EV Charger

4 ข้อที่ควรตรวจสอบก่อนติดตั้ง EV Charger ทั้งตัวรถและสถานที่ เพื่อแจ้งข้อมูลที่สำคัญแก่ทีมช่าง เพื่อเลือกชนิดเครื่องชาร์จให้เหมาะสม เตรียมสถานที่และอุปกรณ์ให้พร้อม มีดังนี้ 

1. ตรวจสอบประเภทหัวปลั๊กรถยนต์

ตรวจสอบที่เสียบหัวปลั๊กของรถยนต์ของท่าน ว่าเป็นประเภทไหน เพื่อที่จะได้ติดตั้งเครื่องชาร์จให้ตรงกับรถของท่าน โดยมักจะแบ่งตามประเทศที่ผลิต ดังนี้

  • Type 1 สำหรับรถญี่ปุ่น และอเมริกา เช่น Nissan Leaf / Tesla ที่ขายในอเมริกา
  • Type 2 สำหรับรถยุโรป เช่น Mercedes-Benz / BMW/ Volvo / Porsche / Tesla ที่ขายในยุโรป
  • Type GB/T สำหรับรถจีน เช่น  BYD และรถที่ขายในจีน

ส่วนรถที่ขายในไทย โดยส่วนมากจะเป็น Type 2 เนื่องจากเป็นมาตรฐานที่หน่วยงานในไทยแนะนำไว้ แต่อาจมียี่ห้ออื่นประปรายที่เป็นหัวประเภทอื่น เช่น Nissan Leaf เป็นType 1 

2. ตรวจสอบขนาด On-Board Charger

On-Board Charger คือ ระบบควบคุมการดึงไฟฟ้า ที่ตัวรถจะสั่งการไปยังเครื่อง EV Charger โดยทั่วไปขนาดมีตั้งแต่ 3.6kW ถึง 22kW ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและรุ่นของรถยนต์ ซึ่งจะมีผลต่อระยะเวลาในการชาร์จไฟของแบตเตอรี่รถยนต์ สามารถสอบถามจากศูนย์บริการรถที่ท่านซื้อ

ทั้งนี้ ท่านควรเลือกเครื่อง EV Charger ให้เหมาะกับรุ่นรถ แล้วแจ้งทีมช่างเพื่อที่จะเตรียมขนาดสายไฟและอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับขนาดเครื่อง EV Charger นั้นๆด้วย

3. ตรวจสอบขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า

สังเกตที่มิเตอร์ไฟฟ้า ดูตรงข้อความที่เขียนว่า “Phase” หรือ “Type”

มิเตอร์บ้านทั่วไปที่สร้างนานแล้ว มักจะอยู่ที่ Single-Phase 5(15)A หรือ Single-Phase 15(45)A ซึ่งเป็นกำลังไฟที่ไม่เพียงพอกับการใช้ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าการจะติดตั้งเครื่อง EV Charger และใช้ไฟในบ้านได้อย่างเสถียร มาตรฐานขนาดมิเตอร์ที่ทางการไฟฟ้าฯแนะนำ คือ Single-Phase 30(100)A หรือ 3-Phase 15(45)A จึงจะเพียงพอ

*หากต้องการรายละเอียดวิธีการเปลี่ยนมิเตอร์ อ่านเพิ่มที่ : เตรียมพร้อมมิเตอร์ไฟฟ้ายังไง ก่อนติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

4. เลือกจุดติดตั้ง

วิธีเลือกจุดติดตั้งที่เหมาะสมคือ

  • ระยะจากจุดติดเครื่องชาร์จ จนถึงจุดที่เสียบเข้าตัวรถที่จอด ไม่ควรเกิน 5 เมตร เนื่องจากสายเครื่อง EV Charger โดยทั่วไป อยู่ที่ 5-7 เมตรเท่านั้น
  • เลือกจุดที่สามารถเดินสายไฟจากเครื่องชาร์จไปยังตู้เมนไฟฟ้าในบ้านท่านได้สะดวก ไม่ควรเป็นโรงรถที่อยู่ห่างไกล เพราะจะต้องเสียค่าเดินสายไฟสูงขึ้น
  • เลือกจุดที่มีหลังคาเพื่อป้องกันละอองฝน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมาตรฐานการกันน้ำของเครื่อง EV Charger นั้นๆ 
  • สำหรับลูกค้าที่พักอาศัยอยู่ในคอนโด ให้ติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่นิติบุคคล เพื่อขออนุญาตให้เรียบร้อย ทั้งนี้คอนโดโดยส่วนใหญ่จะมีระยะแนวเดินสายไฟที่ไกลกว่าบ้าน จึงอาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า
Privacy Policy
Prime Inter Holding Co., Ltd. (the “Company”) would like to inform you who contacts the Company that it is necessary to collect, compile and use your personal data for the Company’s service in accordance with this Privacy Policy. By contacting and disclosing your personal data to the Company for the purposes of communication, coordination, and/or […]
เตรียมพร้อมมิเตอร์ไฟฟ้ายังไง ก่อนติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
สำหรับลูกค้าที่กำลังตัดสินใจติดตั้งเครื่อง EV Charger สามารถดูว่ามิเตอร์ที่บ้านเหมาะสำหรับติดตั้ง EV Charger แล้ว [...]