อุปกรณ์มาตรฐานในงานติดตั้ง ของ Prime Inter Holding

1. งานติดตั้ง EV Charger แบบ Wallbox (Mode 3) ขนาด 7.2kW

 • สายไฟแกนเดี่ยว มาตรฐาน มอก. THW 6 หรือ 10 Sq.mm. 
 • ท่อ uPVC สีขาวสำหรับร้อยสายไฟ
 • เบรกเกอร์ ขนาด 32A หรือ 40A
 • อุปกรณ์กันไฟฟ้าดูด RCD Type A 
 • ตู้ Consumer Unit 4 หรือ 7 Slot – แท่งหลักดิน Ground Rod (ตามความจำเป็น)

2. งานติดตั้งเต้ารับปลั๊กสำหรับสาย Emergency Charge (Mode 2) ขนาด 2.4kW

 • สายไฟแกนเดี่ยว มาตรฐาน มอก. THW 4 หรือ 6 Sq.mm. 
 • ท่อ uPVC สีขาวสำหรับร้อยสายไฟ
 • เบรกเกอร์ ขนาด 20A
 • เต้ารับปลั๊ก พร้อมกล่องกันน้ำ (แบบธรรมดา หรือแบบ Schuko ตามหัวปลั๊ก)
 • ตู้ Consumer Unit 4 หรือ 7 Slot (ตามความจำเป็น)
 • แท่งหลักดิน Ground Rod (ตามความจำเป็น)

Privacy Policy
Prime Inter Holding Co., Ltd. (the “Company”) would like to inform you who contacts the Company that it is necessary to collect, compile and use your personal data for the Company’s service in accordance with this Privacy Policy. By contacting and disclosing your personal data to the Company for the purposes of communication, coordination, and/or […]
เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนติดตั้งเครื่อง EV Charger
4 ข้อที่ควรตรวจสอบก่อนติดตั้ง EV Charger ทั้งตัวรถและสถานที่ เพื่อแจ้งข้อมูลที่สำคัญแก่ทีมช่าง เพื่อเลือกชนิดเครื่องชาร์จให้เหมาะสม [...]
เตรียมพร้อมมิเตอร์ไฟฟ้ายังไง ก่อนติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
สำหรับลูกค้าที่กำลังตัดสินใจติดตั้งเครื่อง EV Charger สามารถดูว่ามิเตอร์ที่บ้านเหมาะสำหรับติดตั้ง EV Charger แล้ว [...]