เตรียมพร้อมมิเตอร์ไฟฟ้ายังไง ก่อนติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

สำหรับลูกค้าที่กำลังตัดสินใจติดตั้งเครื่อง EV Charger สามารถดูว่ามิเตอร์ที่บ้านเหมาะสำหรับติดตั้ง EV Charger แล้ว หรือต้องเปลี่ยนใหม่ โดยมีวิธีตรวจสอบดังนี้

ให้สังเกตข้อความบนมิเตอร์ของบ้านท่าน ในส่วนของ “Phase” หรือ “Type”จะบอกได้ว่ากำลังการจ่ายไฟของบ้านท่าน จ่ายไฟได้เท่าไหร่ 

มาตรฐานบ้านทั่วไปที่สร้างนานแล้ว มักจะอยู่ที่ Single-Phase 5(15)A หรือ Single-Phase 15(45)A ซึ่งเป็นกำลังไฟที่ไม่เพียงพอกับการใช้ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเนื่องจาก EV Charger โดยทั่วไปใช้กำลังไฟสูงถึง 32A ซึ่งหากท่านใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟหลายชิ้นพร้อมกัน เช่น แอร์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เป็นต้น พร้อมกับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า จะทำให้กำลังไฟไม่เพียงพอ และมีโอกาสที่ทำให้ไฟตกได้

การจะติดตั้งเครื่อง EV Charger และใช้ไฟในบ้านได้อย่างเสถียร มาตรฐานขนาดมิเตอร์ที่ทางการไฟฟ้าฯแนะนำ คือ Single-Phase 30(100)A หรือ 3-Phase 15(45)A จึงจะเพียงพอ

หากตรวจสอบแล้วว่ามิเตอร์ไม่เหมาะสม ท่านสามารถแจ้งไปที่การไฟฟ้าฯในเขตของท่าน เพื่อขอเปลี่ยนขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าในบ้านได้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่มาติดตั้งให้การไฟฟ้าฯ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับขนาดมิเตอร์และสายส่งเข้าอาคาร

ช่องทางติดต่อการไฟฟ้า เพื่อขอเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้า

  • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA Call Center 1129
  • การไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130

เอกสารที่ต้องเตรียม

1. สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอติดตั้งการใช้ไฟฟ้า
2. สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สัญญาซื้อขาย (กรณีซื้อขายบ้าน)
5. ใบเสร็จค่าไฟฟ้าข้างเคียงของเสาที่จะติดตั้งมิเตอร์ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์และเงินประกันการใช้ไฟ (ข้อมูลเมื่อ เมษายน 2563)

Single-Phase 30(100)A  จำนวน 12,383.00 บาท

3-Phase 15(45)A จำนวน 16,004.50 บาท (อาจมีค่าเปลี่ยนสายส่งไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่อรองรับไฟ 3-Phase )

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ไพรม์ อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ท่านที่ติดต่อมายังบริษัททราบว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ติดต่อมาใช้บริการของบริษัท [...]
เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนติดตั้งเครื่อง EV Charger
4 ข้อที่ควรตรวจสอบก่อนติดตั้ง EV Charger ทั้งตัวรถและสถานที่ เพื่อแจ้งข้อมูลที่สำคัญแก่ทีมช่าง เพื่อเลือกชนิดเครื่องชาร์จให้เหมาะสม [...]