เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนติดตั้งเครื่อง EV Charger

4 ข้อที่ควรตรวจสอบก่อนติดตั้ง EV Charger ทั้งตัวรถและสถานที่ เพื่อแจ้งข้อมูลที่สำคัญแก่ทีมช่าง เพื่อเลือกชนิดเครื่องชาร์จให้เหมาะสม เตรียมสถานที่และอุปกรณ์ให้พร้อม มีดังนี้ 

1. ตรวจสอบประเภทหัวปลั๊กรถยนต์

ตรวจสอบที่เสียบหัวปลั๊กของรถยนต์ของท่าน ว่าเป็นประเภทไหน เพื่อที่จะได้ติดตั้งเครื่องชาร์จให้ตรงกับรถของท่าน โดยมักจะแบ่งตามประเทศที่ผลิต ดังนี้

  • Type 1 สำหรับรถญี่ปุ่น และอเมริกา เช่น Nissan Leaf / Tesla ที่ขายในอเมริกา
  • Type 2 สำหรับรถยุโรป เช่น Mercedes-Benz / BMW/ Volvo / Porsche / Tesla ที่ขายในยุโรป
  • Type GB/T สำหรับรถจีน เช่น  BYD และรถที่ขายในจีน

ส่วนรถที่ขายในไทย โดยส่วนมากจะเป็น Type 2 เนื่องจากเป็นมาตรฐานที่หน่วยงานในไทยแนะนำไว้ แต่อาจมียี่ห้ออื่นประปรายที่เป็นหัวประเภทอื่น เช่น Nissan Leaf เป็นType 1 

2. ตรวจสอบขนาด On-Board Charger

On-Board Charger คือ ระบบควบคุมการดึงไฟฟ้า ที่ตัวรถจะสั่งการไปยังเครื่อง EV Charger โดยทั่วไปขนาดมีตั้งแต่ 3.6kW ถึง 22kW ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและรุ่นของรถยนต์ ซึ่งจะมีผลต่อระยะเวลาในการชาร์จไฟของแบตเตอรี่รถยนต์ สามารถสอบถามจากศูนย์บริการรถที่ท่านซื้อ

ทั้งนี้ ท่านควรเลือกเครื่อง EV Charger ให้เหมาะกับรุ่นรถ แล้วแจ้งทีมช่างเพื่อที่จะเตรียมขนาดสายไฟและอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับขนาดเครื่อง EV Charger นั้นๆด้วย

3. ตรวจสอบขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า

สังเกตที่มิเตอร์ไฟฟ้า ดูตรงข้อความที่เขียนว่า “Phase” หรือ “Type”

มิเตอร์บ้านทั่วไปที่สร้างนานแล้ว มักจะอยู่ที่ Single-Phase 5(15)A หรือ Single-Phase 15(45)A ซึ่งเป็นกำลังไฟที่ไม่เพียงพอกับการใช้ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าการจะติดตั้งเครื่อง EV Charger และใช้ไฟในบ้านได้อย่างเสถียร มาตรฐานขนาดมิเตอร์ที่ทางการไฟฟ้าฯแนะนำ คือ Single-Phase 30(100)A หรือ 3-Phase 15(45)A จึงจะเพียงพอ

*หากต้องการรายละเอียดวิธีการเปลี่ยนมิเตอร์ อ่านเพิ่มที่ : เตรียมพร้อมมิเตอร์ไฟฟ้ายังไง ก่อนติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

4. เลือกจุดติดตั้ง

วิธีเลือกจุดติดตั้งที่เหมาะสมคือ

  • ระยะจากจุดติดเครื่องชาร์จ จนถึงจุดที่เสียบเข้าตัวรถที่จอด ไม่ควรเกิน 5 เมตร เนื่องจากสายเครื่อง EV Charger โดยทั่วไป อยู่ที่ 5-7 เมตรเท่านั้น
  • เลือกจุดที่สามารถเดินสายไฟจากเครื่องชาร์จไปยังตู้เมนไฟฟ้าในบ้านท่านได้สะดวก ไม่ควรเป็นโรงรถที่อยู่ห่างไกล เพราะจะต้องเสียค่าเดินสายไฟสูงขึ้น
  • เลือกจุดที่มีหลังคาเพื่อป้องกันละอองฝน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมาตรฐานการกันน้ำของเครื่อง EV Charger นั้นๆ 
  • สำหรับลูกค้าที่พักอาศัยอยู่ในคอนโด ให้ติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่นิติบุคคล เพื่อขออนุญาตให้เรียบร้อย ทั้งนี้คอนโดโดยส่วนใหญ่จะมีระยะแนวเดินสายไฟที่ไกลกว่าบ้าน จึงอาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ไพรม์ อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ท่านที่ติดต่อมายังบริษัททราบว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ติดต่อมาใช้บริการของบริษัท [...]
เตรียมพร้อมมิเตอร์ไฟฟ้ายังไง ก่อนติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
สำหรับลูกค้าที่กำลังตัดสินใจติดตั้งเครื่อง EV Charger สามารถดูว่ามิเตอร์ที่บ้านเหมาะสำหรับติดตั้ง EV Charger แล้ว [...]